Email

21. dubna 2007 v 0:53 | Manka |  Kontakt
cualquier ayuda es buena**
 


Matylda Toskánská I

7. března 2007 v 1:45 | Manka |  Ranný středověk
Matylda Toskánská se narodila kolem roku 1046 v Itálii jako dcera místního vládce Bonifáce II z Canossy a jeho druhé ženy Beatrice Lotrinské.

Bonifác byl mocným vládcem, jeho pozemky zabíraly velký kus Itálie, namátkou jmenujme například provincii Emilia, Mantova či Ferarra. Rodina s přídomkem z Canossy byla starobylá, jeden z prvních představitelů byl Sigifred, který postavil hrad v Canosse kolem roku 940. Podle jména hraběte byla rodina spíše vikingského než italského původu, což v té době nebylo v Itálii nic neobvyklého. Vikingové se na své spanilé jízdě Evropou usazovali všude, od Anglie po Sicilii.

Beatrice pocházela z rodu lotrinských hrabat, narodila se Frederiku II, dolnolotrinskému vévodovi, a Matyldě Švábské ( přes tuto babičku byla Matylda spřízněna s císaři Svaté říše římské ), roku 1017.

Matylda byla v pořadí třetím dítětem svých rodičů, ale protože její otec byl v roce 1052 zavražděn, sestra Beatrice zemřela v prosinci 1053 a bratr Frederick v červnu 1055, stala se malá Matylda velkovévodkyní pod poručenstvím své matky.

O dva roky později se Beatrice znovu provdala za svého bratrance Godfreye zvaného Vousatý a malou Matyldu zaslíbila synovi Godfreye z prvního manželství, Godfreyovi "Hrbáči". V roce 1071 mu porodila dceru Beatrix. Dítě pravděpodobně zemřelo v prvním roce života, ale někteří autoři uvádějí, že přežila dětství, vdala se, měla potomky - a jedním z jejích vzdálených pravnuků byl Michelangelo Buonarroti. Další prameny tvrdí, že Matylda děti vůbec neměla. Toto tendenční tvrzení rozšiřovala hlavně katolická církev. Bohužel, od roku 1069 se manželé počali odcizovat a Godfrey se po narození dcery vrátil zpět do Lotrinska, kde se uvázal v dědičnou držbu Dolního Lotrinska.
 


Tóny staletí

4. února 2007 v 0:59 | Manka |  Pozdní středověk

Středověká hudba je krásná.
**
Dočkala se nespočtu variací a v současné době
přichází znovu do módy.


Zaposlouchejme se do skladby, která má mnoho obměn

a povědomou melodii.Greensleeves - Zelené rukávce


***

Kam dál